Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายการปรับเป็นพินัย

Original price was: ฿ 200.00.Current price is: ฿ 180.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165813815

จำนวนหน้า

196

พิมพ์ครั้งที่

2 : มิถุนายน 2567

รหัสสินค้า: 9786165813815 หมวดหมู่: , , Product ID: 79802

คำอธิบาย

📝 ผู้เขียน : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
📖 รหัสสินค้า : 
9786165813815
⚠️Preorder สั่งซื้อล่วงหน้า จัดส่งตามกำหนด⚠️
หากในรายการสั่งซื้อมีหนังสือพรีออเดอร์อยู่ร่วมกับหนังสือปกติ
หนังสือทั้งหมดจะถูกจัดส่งพร้อมกันเมื่อหนังสือพรีออเดอร์ออกนะคะ

 

 

⚖ บทคัดย่อ/สารบาญ ⚖
⭐️ ข้อความเบื้องต้น

⭐️ บทที่ ๑ บททั่วไป
⭐️ บทที่ ๒ กระบวนพิจารณาคดีความผิดทางพินัยชั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
⭐️ บทที่ ๓ วิธีพิจารณาคดีความผิดทางพินัยในชั้นศาล
⭐️ บทที่ ๔ บทเฉพาะกาล
⭐️ ภาคผนวก

 

พร้อมด้วย
⭐️พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕
⭐️กฎกระทรวงการแสวงหาข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหา พ.ศ. ๒๕๖๖
⭐️กฎกระทรวงการชำระค่าปรับเป็นพินัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
⭐️ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบปฏิบัติในการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๖
⭐️ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เรื่อง การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖
⭐️ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีความผิดทางวินัย พ.ศ. ๒๕๖๖
⭐️ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินคดีความผิดทางพินัย
⭐️ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรังส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐
⭐️ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
⭐️ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการจัดทำสารบบความ สารบบคำพิพากษา และการรวบรวมเก็บรักษาเอกสารในสำนวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒
⭐️ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
⭐️
ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีความผิดทางพินัยของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๖๖

📌 พิมพ์ครั้งที่ 2 : เพิ่มเติมเนื้อหาในบทที่ 3 ส่วนที่ 7 การนำค่าปรับเป็นพินัยส่งคลัง และแก้ข้อความให้มีความชัดเจนมากขึ้น