Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์สิน

฿ 323.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1200 g
ขนาด 26 × 19 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา

มีสินค้าอยู่ 6

รหัสสินค้า: 9789740338574 หมวดหมู่: Product ID: 22159

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของทรัพย์สิน
บทที่ 2 ประเภทของทรัพย์สิน
บทที่ 3 ส่วนควบและอุปกรณ์
บทที่ 4 ดอกผล
บทที่ 5 การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ
บทที่ 6 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
บทที่ 7 แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
บทที่ 8 กรรมสิทธิ์รวม
บทที่ 9 สิทธิครอบครอง
บทที่ 10 ทรัพยสิทธิประเภทอื่น

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
: มานิตย์ จุมปา

รหัสสินค้า : 9789740338574
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,200 กรัม
จำนวนหน้า : 492 หน้า
ขนาด : 19 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 10 : กันยายน 2562