Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ – เช่าซื้อ

฿ 270.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

รหัสสินค้า

9786165811088

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

328

พิมพ์ครั้งที่

8 : มกราคม 2565

มีสินค้าอยู่ 35

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร. ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
📍 รหัสสินค้า: 9786165811088

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
สัญญาเช่าทรัพย์สิน – ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาเช่าทรัพย์สิน – กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาเช่าทรัพย์สิน – วัตถุแห่งสัญญาเช่าทรัพย์สิน – ความสมบูรณ์ของสัญญาเช่าทรัพย์สิน – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนหนี้ของผู้ให้เช่า – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนสิทธิของผู้เช่า – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนหนี้ของผู้เช่า – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนสิทธิของผู้ให้เช่า – ความระงับแห่งสัญญาเช่าทรัพย์สิน- สัญญาเช่าต่างตอบแทนชนิดพิเศษ ส่วนที่ 2 สัญญาเช่าซื้อ, ส่วนที่ 3 สัญญาเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ส่วนที่ 4 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาอื่น ๆ พร้อมคำถามและแนวคำตอบที่น่าสนใจสำหรับวิชาเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ