Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ – เช่าซื้อ

฿ 324.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

รหัสสินค้า

9786165813334

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

352 หน้า

พิมพ์ครั้งที่

9 : ธันวาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร. ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
📝 รหัสสินค้า: 9786165813334

 

🔷 บทคัดย่อ/สารบัญ 🔷
▪ส่วนที่ 1 สัญญาเช่าทรัพย์สิน 
บทที่ 1 ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาเช่าทรัพย์สิน
บทที่ 2 กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาเช่าทรัพย์สิน
บทที่ 3 วัตถุแห่งสัญญาเช่าทรัพย์สิน
บทที่ 4 ความสมบูรณ์ของสัญญาเช่าทรัพย์สิน
บทที่ 5 ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนหนี้ของผู้ให้เช่า
บทที่ 6 ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนสิทธิของผู้เช่า
บทที่ 7 ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนหนี้ของผู้เช่า
บทที่ 8 ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนสิทธิของผู้ให้เช่า
บทที่ 9 ความระงับแห่งสัญญาเช่าทรัพย์สิน
บทที่ 10 สัญญาเช่าต่างตอบแทนชนิดพิเศษ
▪ส่วนที่ 2 สัญญาเช่าซื้อ
▪ส่วนที่ 3 สัญญาเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
▪ส่วนที่ 4 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาอื่น ๆ
*** พร้อมคำถามและแนวคำตอบที่น่าสนใจสำหรับวิชาเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ ***
▪บรรณานุกรม
▪ภาคผนวก
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 : เพิ่มเนื้อหา, ฎีกา