Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายอาญา ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน

฿ 323.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 610 g
ขนาด 26 × 18.7 cm
ผู้เขียน

มาโนช สุขสังข์

รหัสสินค้า

9789742039226

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

344

พิมพ์ครั้งที่

1 : กรกฎาคม 2566

มีสินค้าอยู่ 3

รหัสสินค้า: 9789742039226 หมวดหมู่: , Product ID: 77050

รายละเอียดเพิ่มเติม

🌾 ผู้เขียน: มาโนช สุขสังข์
🌾 รหัสสินค้า: 9789742039226

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บททั่วไป
🍧ส่วนที่ 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการปกครอง
บทที่ 1
ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ศาล หรือผู้พิพากษา
บทที่ 2
ความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
บทที่ 3
ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางและข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
บทที่ 4
ความผิดฐานทำอันตรายต่อเครื่องหมายหรือทรัพย์สินของเจ้าพนักงาน
บทที่ 5
ความผิดฐานเรียกรับทรัพย์สินและติดสินบนเจ้าพนักงาน
บทที่ 6
ความผิดฐานแอบอ้างเป็นเจ้าพนักงานและใช้เครื่องแบบหรือเครื่องหมายโดยไม่มีสิทธิ
🍧ส่วนที่ 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการปกครอง
บทที่ 7
ความผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และใช้อำนาจโดยทุจริต
บทที่ 8
ความผิดฐานเจ้าพนักงานกรรโชกทรัพย์
บทที่ 9
ความผิดฐานเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน
บทที่ 10
ความผิดฐานเจ้าพนักงานทุจริต
บทที่ 11
ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
บทที่ 12
ความผิดฐานเจ้าพนักงานกระทำต่อทรัพย์ เอกสาร เครื่องหมาย หรือดวงตราในทางราชการ
บทที่ 13
ความผิดฐานเจ้าพนักงานปลอมแปลงเอกสาร
บทที่ 14
ความผิดฐานเจ้าพนักงานกระทำการโดยมิชอบด้วยหน้าที่
🍧ส่วนที่ 3 ความผิดต่อเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการยุติธรรม
บทที่ 15
ความผิดฐานขัดขืนคำบังคับหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือศาล
บทที่ 16
ความผิดฐานฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ
บทที่ 17
ความผิดฐานแปลข้อความ ทำพยานหลักฐาน นำสืบ หรือแสดงพยานหลักฐานเท็จ
บทที่ 18
ความผิดฐานทำลายพยานหลักฐาน ทรัพย์หรือเอกสาร
บทที่ 19
ความผิดฐานช่วยเหลือผู้กระทำความผิดหรือผู้ถูกคุมขัง
บทที่ 20
ความผิดฐานฝ่าฝืนวิธีการเพื่อความปลอดภัย
🍧ส่วนที่ 4 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับการยุติธรรม
บทที่ 21
ความผิดฐานกระทำการหรือไม่กระทำการในตำแหน่งโดยมิชอบ
บทที่ 22
ความผิดฐานกระทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขัง
บรรณานุกรม