Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ

฿ 360.00

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี

รหัสสินค้า

9786165810999

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

464

พิมพ์ครั้งที่

19 : มกราคม 2565

มีสินค้าอยู่ 13

รายละเอียดเพิ่มเติม

📍 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี
📍 รหัสสินค้า: 9786165810999

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ภาค 2 ความผิด

📌ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ
ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน
ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
ส่วนที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
📌ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน
ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ภาค 3 ลหุโทษ
🛑ปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับการทำแท้ง🛑