Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายอาคารชุด

Original price was: ฿ 450.00.Current price is: ฿ 427.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1130 กรัม
ขนาด 25.8 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ดร. วิชัย ตันติกุลานันท์

ผู้ปรับปรุง

จุฬาลักษณ์ ตันติกุลานันท์ (ผู้พิพากษา)

รหัสสินค้า

9786162605437

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

592

พิมพ์ครั้งที่

11 : ตุลาคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162605437 หมวดหมู่: , Product ID: 71960

คำอธิบาย

🍭 ผู้เขียน: ดร. วิชัย ตันติกุลานันท์
🍭 ผู้ปรับปรุง: จุฬาลักษณ์ ตันติกุลานันท์ (ผู้พิพากษา)

🍭 รหัสสินค้า: 9786162605437

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น
หมวด ๑ การจดทะเบียนอาคารชุด
หมวด ๒
กรรมสิทธิ์ในห้องชุด
หมวด ๓
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
หมวด ๔
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หมวด ๕
นิติบุคคลอาคารชุด
หมวด ๖
การเลิกอาคารชุด
หมวด ๖/๑
พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด ๗
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
หมวด ๘
บทกำหนดโทษ
🥩พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
🥩รวมกฎกระทรวง และ ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔
🥩พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
🥩พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
🥩ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดแจ้งในโฉนดที่ดินฯ เกี่ยวกับที่ดินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒
🥩คำพิพากษาศาลฎีกา