Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

฿ 225.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 กรัม
ขนาด 26 × 18 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162694592 หมวดหมู่: , Product ID: 3987

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเป็นมาขององค์กรอัยการและพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 , ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญแ่ห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ,บทนิยามและผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ,องค์กรอัยการ,พนักงานอัยการ,สำนักงานอัยการสูงสุด,แผนภาพเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 , คำถาม-คำตอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอัยการฯ, ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกและทดสอบบรรจุอัยการผู้ช่วยที่น่าสนใจ

ชื่อผู้แต่ง : อำนาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี, ธีรัช ลิมปยารยะ
รหัสสินค้า : 9786162694592 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
จำนวนหน้า : 276
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)