Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบัตรเงินฝาก

฿ 270.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร

รหัสสินค้า: 9786162692703 หมวดหมู่: , Product ID: 3981

รายละเอียดเพิ่มเติม

บัตรเงินฝากเป็นเอกสารทางการเงินชนิดหนึ่งที่ธนาคารออกให้กับผู้ฝากเงินข้อดีคืออัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประเภทเผื่อเรียกและไม่ต้องรอจนครบกำหนดการฝากแบบเงินฝากประจำก็สามารถสลักหลังโอนเปลี่ยนมือได้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติรับรองบัตรเงินฝากไว้ในมาตรา ๔๔,๔๕ หลักสำคัญคือให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตั๋วเงินบางมาตรามาใช้บังคับแก่บัตรเงินฝากโดยอนุโลม
ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันการแข่งขันระดมเงินฝากของสถาบันการเงินยังไม่รุนแรงนักอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำมากบัตรเงินฝากจึงเป็นบริการที่สถาบันการเงินละเลยไปไม่ให้ความสำคัญแต่เมื่อใดก็ตามหากมีการแข่งขันด้านระดมเงินฝากเชื่อว่าบัตรเงินฝากจะเป็นอีกบริการหนึ่งที่ถูกนำเสนอเข้ามาในตลาด
หนังสือเล่มนี้อธิบายเรื่อง”บัตรเงินฝาก”อย่างละเอียดเป็นเล่มแรกของเมืองไทยควรที่นักกฎหมายทุกระดับและนักการเงินการธนาคารทุกชั้นจะได้ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจไว้ล่วงหน้าว่ามีข้อเหมือนหรือแตกต่างจากตั๋วเงินทั่วๆไปอย่างไรบ้าง

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร
รหัสสินค้า : 9786162692703 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 316
ขนาด : 18.5 x 26
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2557