Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4

฿ 285.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

สมชาย จุลนิติ์

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
ส่วนที่ 1
– คุ้มครอง”จำเลย” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 253 และมาตรา 253 ทวิ
ส่วนที่ 2
– คุ้มครอง “โจทก์” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 254
ส่วนที่ 3
– คุ้มครอง “คู่ความ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264
ลักษณะ 2
การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
หมวด 1 หลักทั่วไป
หมวด 2 การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน
หมวด 3 การบังคับคดีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
หมวด 4 การบังคับคดีในกรณีให้ขับไล่
หมวด 5 การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
หมวด 6 การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
หมวด 7 การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา
หมวด 8 การบังคับคดีในกรณีที่มีการประกันในศาล
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สมชาย จุลนิติ์
รหัสสินค้า : 9786164040663
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,000 กรัม
จำนวนหน้า : 484 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 
พิมพ์ครั้งที่ 4 :  พฤศจิกายน 2562