Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๔

฿ 304.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1070 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

สมชาย จุลนิติ์

รหัสสินค้า

9786164041004

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

546

พิมพ์ครั้งที่

5 : เมษายน 2565

มีสินค้าอยู่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍠 ผู้เขียน: สมชาย จุลนิติ์
🍠 รหัสสินค้า:
9786164041004

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍂ลักษณะ ๑ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา

ส่วนที่ ๑ คุ้มครอง “จำเลย” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๓ และมาตรา ๒๕๓ ทวิ
ส่วนที่ ๒ คุ้มครอง “โจทก์” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๔
ส่วนที่ ๓ คุ้มครอง “คู่ความ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๖๔
🍂ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
หมวด ๑ หลักทั่วไป
หมวด ๒ การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน
หมวด ๓ การบังคับคดีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
หมวด ๔ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่
หมวด ๕ การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
หมวด ๖ การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
หมวด ๗ การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา
หมวด ๘ การบังคับคดีในกรณีที่มีการประกันในศาล
ภาคผนวก