Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

฿ 180.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 26 × 18 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น

มีสินค้าอยู่ 5

รหัสสินค้า: 9786162695315 หมวดหมู่: , Product ID: 3989

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ได้แก้ไขตามศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่5/2556ส่งผลทำให้มาตรา74ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ศ.2537ในส่วนที่สันนิฐานให้กรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2550)รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์(ฉบับที่2)พ.ศ.2558ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิและพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์(ฉบับที่3)พ.ศ.2558ซึ่งกำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพวิดีโอในโรงภาพยนตร์จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเนื้อหาของหนังสือให้มีความเป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมรายละเอียดอธิบายเป็นรายมาตราและหยิบยกกฎหมายต่างประเทศคือกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฎษเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงศึกษากฎหมายเปรียบเทียบรวมทั้งความเป็นสากลของกฎหมายไทยเมื่อเทียบเคียงกับหลักกฎหมายของต่างประเทศในเรื่องเดียวกัน

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น
รหัสสินค้า : 9786162695315 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 214
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2560