Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

฿ 252.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 g
ขนาด 26 × 18 cm
ผู้เขียน

อำนาจ เนตยสุภา, ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162693663 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: Product ID: 4144

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ได้แก้ไขตามศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่5/2556ส่งผลทำให้มาตรา74ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ศ.2537ในส่วนที่สันนิฐานให้กรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2550)รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์(ฉบับที่2)พ.ศ.2558ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิและพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์(ฉบับที่3)พ.ศ.2558ซึ่งกำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพวิดีโอในโรงภาพยนตร์จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเนื้อหาของหนังสือให้มีความเป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมรายละเอียดอธิบายเป็นรายมาตราและหยิบยกกฎหมายต่างประเทศคือกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฎษเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงศึกษากฎหมายเปรียบเทียบรวมทั้งความเป็นสากลของกฎหมายไทยเมื่อเทียบเคียงกับหลักกฎหมายของต่างประเทศในเรื่องเดียวกัน

รหัสสินค้า : 9786162693663
รูปแบบ : ปกอ่อน
ชื่อผู้แต่ง : อำนาจ เนตยสุภา, ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ
น้ำหนัก : 550 กรัม
จำนวนหน้า : 294
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)