Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗

฿ 450.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1300 g
ขนาด 26.5 × 19.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย (2451-2522)

รหัสสินค้า: 9786162696695 หมวดหมู่: , Product ID: 10074

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะอาญาทั่วไป, วิชาเกี่ยวกับกฎหมายอาญา, ต้นเหตุแห่งการกระทำผิด, เหตุที่ทำให้กฎหมายอาญาชอบด้วยเหตุผล, สำนักกฎหมายอาญา, การแบ่งชนิดแห่งความผิด, การใช้กฎหมายอาญา, การวินิจฉัยปัญหาคคีอาญา, การกระทำจะต้องเข้าเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติว่ามีความผิด, การกระทำต้องเป็นการผิดกฎหมาย, ความชั่วร้ายของผู้กระทำและเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษ, เงื่อนไขแห่งการลงโทษ, เหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษเป็นส่วนตัวผู้กระทำผิด, เงื่อนไขแห่งการฟ้องร้องครบถ้วนหรือไม่ อธิบายกฎหมายลักษณะอาญาเรียงมาตราตามภาคส่วนและหมวด หนังสือเล่มนี้มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ร่วมกับสำนักพิมพ์วิญญูชน ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวรรณกรรมกฎหมายอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่การศึกษากฎหมายสืบไป

รหัสสินค้า : 9786162696695
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย (2451-2522)

รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 1300 กรัม

จำนวนหน้า : 534
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : มีนาคม 2561