Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้(ผลแห่งหนี้)

฿ 540.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1400 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

รหัสสินค้า

9786165812832

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

618

พิมพ์ครั้งที่

7 : สิงหาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
📝 รหัสสินค้า
: 9786165812832

 

💸 บทคัดย่อ/สารบัญ 💸
💰 บทที่ 1 ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น
💰 บทที่ 2 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี้
💰 บทที่ 3 ความคิดพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางหนี้ในระบบกฎหมายไทย
💰 บทที่ 4 ประเภทของหนี้
💰 บทที่ 5 การเปลี่ยนตัวบุคคลของหนี้
💰 บทที่ 6 ผลธรรมดาของหนี้ : การปฏิบัติการชำระหนี้
💰 บทที่ 7 ผลธรรมดาของหนี้ : การไม่ชำระหนี้
💰 บทที่ 8 การกำหนดค่าเสียหาย
💰 บทที่ 9 ผลธรรมดาของหนี้ : การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้
💰 บทที่ 10 ผลพิเศษของหนี้
💰 บทที่ 11 ความระงับแห่งหนี้
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 : เพิ่มฎีกา

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.