Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้)

฿ 486.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1300 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

รหัสสินค้า

9786165811248

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

602

พิมพ์ครั้งที่

6 : มีนาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
⭐️รหัสสินค้า 
: 9786165811248

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น
บทที่ 2 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี้
บทที่ 3 ความคิดพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางหนี้ในระบบกฎหมายไทย
บทที่ 4 ประเภทของหนี้
บทที่ 5 การเปลี่ยนตัวบุคคลของหนี้
บทที่ 6 ผลธรรมดาของหนี้ : การปฏิบัติการชำระหนี้
บทที่ 7 ผลธรรมดาของหนี้ : การไม่ชำระหนี้
บทที่ 8 การกำหนดค่าเสียหาย
บทที่ 9 ผลธรรมดาของหนี้ : การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้
บทที่ 10 ผลพิเศษของหนี้
บทที่ 11 ความระงับแห่งหนี้

🛑แก้ไขอัตราดอกเบี้ย ม.7 และ ม.224 ให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม ป.พ.พ. พ.ศ.2564, เพิ่มฎีกา, เพิ่มบทที่ 12 เป็นบทสรุปเข้ามาใหม่🛑