Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้)

฿ 432.00

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1100 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

มีสินค้าอยู่ 10

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น
บทที่ 2 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี้
บทที่ 3 ความคิดพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางหนี้ในระบบกฎหมายไทย
บทที่ 4 ประเภทของหนี้
บทที่ 5 การเปลี่ยนตัวบุคคลของหนี้
บทที่ 6 ผลธรรมดาของหนี้ : การปฏิบัติการชำระหนี้
บทที่ 7 ผลธรรมดาของหนี้ : การไม่ชำระหนี้
บทที่ 8 การกำหนดค่าเสียหาย
บทที่ 9 ผลธรรมดาของหนี้ : การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้
บทที่ 10 ผลพิเศษของหนี้
บทที่ 11 ความระงับแห่งหนี้

รายละเอียด
รหัสหนังสือ : 9786162699191
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
จำนวนหน้า : 556
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,100 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 5 : กรกฎาคม 2563

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 2,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 2,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2022. All Rights Reserved.