Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

฿ 414.00

คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1300 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

รหัสสินค้า

9786165810524

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

568

พิมพ์ครั้งที่

10 : สิงหาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

🧈 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ุ
🧈 รหัสสินค้า: 
9786165810524

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️บทนำ นิติเหตุ
⭐️ส่วนที่ 1 ละเมิด
⭐️ส่วนที่ 2 จัดการงานนอกสั่ง
⭐️ส่วนที่ 3 ลาภมิควรได้
⭐️ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบ
⭐️ส่วนที่ 5 ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
**พิมพ์ครั้งที่ 11 เนื้อหาไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม**