Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

฿ 468.00

คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1300 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

รหัสสินค้า

9786165811668

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

584

พิมพ์ครั้งที่

11 : สิงหาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ุ
📝รหัสสินค้า: 9786165811668


🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹

⭐️บทนำ นิติเหตุ
⭐️ส่วนที่ 1 ละเมิด
⭐️ส่วนที่ 2 จัดการงานนอกสั่ง
⭐️ส่วนที่ 3 ลาภมิควรได้
⭐️ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบ
⭐️ส่วนที่ 5 ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
**พิมพ์ครั้งที่ 11 เพิ่มฎีกาและแก้ไขอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน**