Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

฿ 414.00

คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1300 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร. ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
⭐️บทนำ นิติเหตุ
⭐️ส่วนที่ 1 ละเมิด
⭐️ส่วนที่ 2 จัดการงานนอกสั่ง
⭐️ส่วนที่ 3 ลาภมิควรได้
⭐️ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบ
⭐️ส่วนที่ 5 ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
**พิมพ์ครั้งที่ 11 เนื้อหาไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม**

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹

⭐️รหัสหนังสือ : 9786165810524
⭐️ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์
⭐️จำนวนหน้า : 568 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 1,300 กรัม
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 10 : สิงหาคม 2564