Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน

Original price was: ฿ 540.00.Current price is: ฿ 486.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1300 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165812245

จำนวนหน้า

552

พิมพ์ครั้งที่

1 : มกราคม 2566

คำอธิบาย

✍️ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์ุ
📝รหัสสินค้า: 9786165812245

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
บทที่ 1 โครงสร้างของกฎหมายทรัพย์-ทรัพย์สินในความสัมพันธ์กับกฎหมายเอกชนโดยรวม
บทที่ 2 ความหมายและประเภทของทรัพย์-ทรัพย์สิน
บทที่ 3 ส่วนของทรัพย์-ทรัพย์สิน
บทที่ 4 ทรัพยสิทธิ
บทที่ 5 กรรมสิทธิ์
บทที่ 6 อำนาจกรรมสิทธิ์
บทที่ 7 กรรมสิทธิ์รวม
บทที่ 8 ภาระจำยอม
บทที่ 9 สิทธิเหนือพื้นดิน
บทที่ 10 สิทธิเก็บกิน
บทที่ 11 สิทธิอาศัย
บทที่ 12 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
บทที่ 13 ครอบครอง
บทที่ 14 การครอบครองปรปักษ์
บทที่ 15 ทรัพย์สินของแผ่นดิน
บรรณานุกรม
ดัชนี