Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เล่ม 1: การขัดกันแห่งกฎหมาย

฿ 465.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1040 g
ขนาด 26 × 18.6 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส

รหัสสินค้า

9786164881990

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

532

พิมพ์ครั้งที่

1 : กรกฎาคม 2564

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164881990 หมวดหมู่: , Product ID: 52571

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
🍨 รหัสสินค้า: 
9786164881990

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ
บทที่ 1
ความเบื้องต้นว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
บทที่ 2
ความเบื้องต้นว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
บทที่ 3
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย: ภาคทั่วไปตามหลักทั่วไป
บทที่ 4
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย: ภาคทั่วไปตามระบบกฎหมายไทย
บทที่ 5
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย: ภาคเฉพาะว่าด้วยบุคคล
บทที่ 6
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย: ภาคเฉพาะว่าด้วยหนี้ทางสัญญา
บทที่ 7
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย: ภาคเฉพาะว่าด้วยหนี้ที่มิใช่ทางสัญญา
บทที่ 8
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย: ภาคเฉพาะว่าด้วยทรัพย์
บทที่ 9
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย: ภาคเฉพาะว่าด้วยครอบครัว
บทที่ 10
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย: ภาคเฉพาะว่าด้วยมรดก
บทสรุป
บรรณานุกรม
ดัชนีคำ