Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายผังเมือง

฿ 304.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 กรัม
ขนาด 24 × 16 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164881037 หมวดหมู่: , Product ID: 34633

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาคที่ ๑ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองและกฎหมายผังเมืองของไทยก่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๒

บทที่ ๑ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง
บทที่ ๒ กฎหมายผังเมืองของไทยก่อนปี ๒๕๖๒
ภาคที่ ๒ ผังเมืองและการวางและจัดทำผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
บทที่ ๓ ความหมายของการผังเมืองและประเภทของผังเมือง
บทที่ ๔ การวางและจัดทำผังเมือง
ภาคที่ ๓ การใช้บังคับผังเมืองและปัญหาการใช้บังคับผังเมือง
บทที่ ๕ การใช้บังคับผังเมือง
บทที่ ๖ ปัญหาการใช้บังคับผังเมือง

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
รหัสสินค้า : 9786164881037
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 322 หน้า
ขนาด : 16 x 24 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563