Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ

฿ 475.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 21 × 29.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164857315 หมวดหมู่: , Product ID: 20175

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑.ความนำ
๒.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๓.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.บทส่งท้าย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์
รหัสสินค้า : 9786164857315
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,000 กรัม
จำนวนหน้า : 414
ขนาด : 21 x 29.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 26562