Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำสอนวิชากฎหมายเปรียบเทียบ

฿ 90.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร

ผู้เรียบเรียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัชดา รีคี

รหัสสินค้า

9786165810043

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

104

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤษภาคม 2564

รหัสสินค้า: 9786165810043 หมวดหมู่: , , Product ID: 46931

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
🍨 ผู้เรียบเรียง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัชดา รีคี
🍨 รหัสสินค้า:
 9786165810043

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️บทที่ 1 อารัมภบทกฎหมายเปรียบเทียบ
⭐️บทที่ 2 ศาสตร์แห่งกฎหมายเปรียบเทียบ
⭐️บทที่ 3 กฎหมายสัญญาเปรียบเทียบ
⭐️บทที่ 4 กฎหมายละเมิดเปรียบเทียบ
⭐️บทที่ 5 กฎหมายจัดการงานนอกสั่งเปรียบเทียบ
⭐️บทส่งท้าย : รำลึกถึงศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์
⭐️บรรณานุกรม
⭐️ภาคผนวก
📌ภาคผนวก 1 : “ข้อคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบ” โดย พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
📌ภาคผนวก 2 : ผลงานแปลงานเขียนเกี่ยวกับพัฒนาการกฎหมายเปรียบเทียบ โดย พิชัยศักดิ์ หรยางกูร