Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำสอนวิชากฎหมายเปรียบเทียบ

฿ 90.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร

ผู้เรียบเรียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัชดา รีคี

รหัสสินค้า

9786165812931

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

104

พิมพ์ครั้งที่

2 : สิงหาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
✒ ผู้เรียบเรียง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัชดา รีคี
📝 รหัสสินค้า:
 9786165812931

 

💟 บทคัดย่อ/สารบาญ 💟
⭐️ บทที่ 1 อารัมภบทกฎหมายเปรียบเทียบ
⭐️ บทที่ 2 ศาสตร์แห่งกฎหมายเปรียบเทียบ
⭐️ บทที่ 3 กฎหมายสัญญาเปรียบเทียบ
⭐️ บทที่ 4 กฎหมายละเมิดเปรียบเทียบ
⭐️ บทที่ 5 กฎหมายจัดการงานนอกสั่งเปรียบเทียบ
⭐️ บทส่งท้าย : รำลึกถึงศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์
⭐️ บรรณานุกรม
⭐️ ภาคผนวก

 ● ภาคผนวก 1 : “ข้อคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบ” โดย พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
 ● ภาคผนวก 2 : ผลงานแปลงานเขียนเกี่ยวกับพัฒนาการกฎหมายเปรียบเทียบ โดย พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 : ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิมพ์ครั้งก่อน