Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

฿ 414.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 800 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช , รศ. พงศ์กานต์ คงศรี

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165812177

จำนวนหน้า

584

พิมพ์ครั้งที่

9 : ธันวาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช , ผศ. พงศ์กานต์ คงศรี
📝รหัสสินค้า : 9786165812177

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
บทที่ 1  ความสำคัญของคำศัพท์ภาษาอังกฤษและข้อแนะนำสำหรับการสอบวิชาภาษาอังกฤษในการสอบแข่งขันวิชาชีพนักกฎหมาย
บทที่ 2  เทคนิคการจดจำคำศัพท์และการทำข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพื่อเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นทางด้านกฎหมาย
บทที่ 3  คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพื่อเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นทางด้านกฎหมาย

**พิมพ์ครั้งที่ 9 เพิ่มหมวดศัพท์ประมวลกฎหมายยาเสพติด, เพิ่มภาคผนวก 1-2 เรื่องสรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษและเทคนิคการตอบข้อสอบสำหรับเนติบัณฑิต**