Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำถาม – คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

฿ 266.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 560 g
ขนาด 25.9 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

รหัสสินค้า

9786167657646

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

275

พิมพ์ครั้งที่

พฤศจิกายน 2565

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍧 ผู้เขียน: ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
🍧 รหัสสินค้า: 9786167657646

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑. คำถาม
ผู้พิพากษาคนเดียวของศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัด) ตรวจคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ถูกอายัดแล้วพิพากษายกคำร้องขอของผู้ร้อง เป็นการชอบด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๖ หรือไม่
๒. คำถาม กรณีทิ้งฟ้องกฎหมายบังคับว่า ศาลต้องจำหน่ายคดีหรือไม่
๓. คำถาม
จำเลยจะฟ้องแย้งจำเลยด้วยกันหรือฟ้องแย้งบุคคลภายนอกได้หรือไม่
๔. คำถาม
คดีที่มีการชี้สองสถาน จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การจะต้องยื่นก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันหรือไม่
๕. คำถาม
คดีฟ้องขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์และเรียกค่าเสียหายจำเลยมิได้กล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวงหรือไม่
๖. คำถาม
เจ้าหนี้โอนสิทธิเรียกร้องให้บุคคลอื่นโดยสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องทำที่สำนักงานของผู้รับโอน หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้แก่ผู้รับโอน จะถือว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่ใด
๗. คำถาม
จำเลยมิได้ให้การต่อสู้เรื่องโจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริตไว้ในคำให้การ แต่ได้กล่าวอ้างไว้ในคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ ดังนี้ จำเลยจะอุทธรณ์ปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่
๘. คำถาม คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้เข้าเป็นจำเลยร่วมเข้าสวมสิทธิแทนโจทก์ ยกคำร้องขอให้ยกคดีที่ศาลจำหน่ายคดีชั่วคราวขึ้นพิจารณาใหม่ในคดี หรือให้โจทก์นำพยานหลักฐานเข้าสืบก่อน เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือไม่
๙. คำถาม
คดีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินหลายแปลง การพิจารณาว่าคดีต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาในข้อเท็จจริงหรือไม่ ต้องแยกพิจารณาเฉพาะที่ดินแต่ละแปลงหรือไม่
๑๐. คำถาม
คดีที่มีโจทก์หลายคนร่วมกันฟ้องจำเลย โดยโจทก์แต่ละคนต่างใช้สิทธิเฉพาะตัวเรียกการเอาส่วนของตน การพิจารณาทุนทรัพย์ว่าจะต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงหรือไม่ต้องพิจารณาแยกต่างหากจากกันหรือรวมกัน
ฯลฯ