Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

฿ 256.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 650 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑.คำถาม
โทษจำคุกไม่เกินหกเดือนที่ผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจลงแก่จำเลยตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๕ หมายถึงโทษจำคุกแต่ละกระทง หรือทุกกระทงรวมกัน
๒.คำถาม ฟ้องแย้งที่อาศัยเหตุแห่งการฟ้องของโจทก์มาเป็นข้อกล่าวอ้างถือว่าเกี่ยวกับคำฟ้องเดิมหรือไม่
๓.คำถาม คำร้องขอให้รับรองอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงไม่มีข้อความยืนยันว่ารับรองให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้ แต่ผู้พิพากษาคนเดียวกันได้มีคำสั่งในอุทธรณ์มีข้อความยืนยันรับรองให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้ จะถือเป็นการรับรองโดยชอบแล้วหรือไม่
๔.คำถาม ผู้พิพากษาคนเดียวของศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัด) ตรวจคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ถูกอายัดแล้วพิพากษายกคำร้องขอของผู้ร้อง เป็นการชอบด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๖ หรือไม่
๕.คำถาม จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์มิได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัดตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๙๘ วรรคสอง ศาลชั้นต้นจะต้องจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความเสมอไปหรือไม่
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
รหัสสินค้า : 9786167657585
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
650 กรัม
จำนวนหน้า :
311 หน้า
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่
:
ธันวาคม 2563