Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง

฿ 275.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1120 g
ขนาด 25.9 × 18.5 cm
จัดพิมพ์โดย

เนติบัณฑิตยสภา

รหัสสินค้า

9786164041189

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

573

พิมพ์ครั้งที่

มิถุนายน 2566

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164041189 หมวดหมู่: , Product ID: 22307

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍡 จัดพิมพ์โดย: เนติบัณฑิตยสภา
🍡 รหัสสินค้า: 9786164041189

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
– กฎหมายอาญา
– กฎหมายแรงงาน
– กฎหมายภาษีอากร
– กฎหมายรัฐธรรมนูญ
– กฎหมายปกครอง
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบกฎหมายอาญาฯ

การสอบสมัยที่ ๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๔๖
การสอบสมัยที่ ๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๔๗
การสอบสมัยที่ ๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๔๘
การสอบสมัยที่ ๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๔๙
การสอบสมัยที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
การสอบสมัยที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
การสอบสมัยที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
การสอบสมัยที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
การสอบสมัยที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
การสอบสมัยที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การสอบสมัยที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การสอบสมัยที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
การสอบสมัยที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
การสอบสมัยที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
การสอบสมัยที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
การสอบสมัยที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
การสอบสมัยที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
การสอบสมัยที่ ๗๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การสอบสมัยที่ ๗๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
การสอบสมัยที่ ๗๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

– กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
– กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบกฎหมายแพ่งฯ

การสอบสมัยที่ ๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๔๖
การสอบสมัยที่ ๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๔๗

การสอบสมัยที่ ๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๔๘
การสอบสมัยที่ ๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๔๙
การสอบสมัยที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
การสอบสมัยที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
การสอบสมัยที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
การสอบสมัยที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
การสอบสมัยที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
การสอบสมัยที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
การสอบสมัยที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การสอบสมัยที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
การสอบสมัยที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
การสอบสมัยที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
การสอบสมัยที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
การสอบสมัยที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
การสอบสมัยที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
การสอบสมัยที่ ๗๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การสอบสมัยที่ ๗๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
การสอบสมัยที่ ๗๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕