Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีซิวิลลอว์และคอมมอนลอว์

฿ 90.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 150 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

รหัสสินค้า

9786165813389

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

116

พิมพ์ครั้งที่

7 : มีนาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
📝รหัสสินค้า :
9786165813389

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
ความหมายของนิติวิธี,ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์,ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธี,ทัศนคติต่อบ่อเกิดของกฎหมาย,หลักการใช้และการตีความกฎหมายในระบบซิวิลลอว์,ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบคอมมอนลอว์,ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธี,ทัศนคติต่อบ่อเกิดของกฎหมาย,หลักการใช้และการตีความกฎหมายของอังกฤษ,วิธีศึกษากฎหมายในระบบคอมมอนลอว์ซึ่งจะทำให้นักศึกษาวิชานิติศาสตร์เข้าถึงแก่นหรือจิตวิญญาณของกฎหมายได้เป็นอย่างดี

📌 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 : ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์มากขึ้น, เพิ่มตัวอย่างคดีที่น่าสนใจประกอบคำอธิบาย