Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Original price was: ฿ 280.00.Current price is: ฿ 252.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

อาจารย์ดวงฤทัย บุญญาเสถียร

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165811842

จำนวนหน้า

276

พิมพ์ครั้งที่

1 : กันยายน 2565

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786165811842 หมวดหมู่: , , Product ID: 68834

คำอธิบาย

✍️ ผู้เขียน : อาจารย์ดวงฤทัย บุญญาเสถียร
📝รหัสสินค้า : 9786165811842
 

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
บทที่ 1 ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บทที่ 2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
บทที่ 3 หน่วยงานกำกับดููแล
บทที่ 4 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
บทที่ 5 การเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการของบริษัทจดทะเบียน
บทที่ 6 การบริหารกิจการของบริษัทจดทะเบียน
บทที่ 7 การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
บทที่ 8 ตลาดหลักทรัพย์
บทที่ 9 กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
บทที่ 10 องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดหลักทรัพย์
บทที่ 11 การกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์
บทที่ 12 การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
บทที่ 13 มาตรการลงโทษทางแพ่ง
ภาคผนวก