Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

฿ 378.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 26 × 18.50 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

รหัสสินค้า: 9786162694660 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: Product ID: 10140

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่1 การประกาศใช้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการชำระประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กันใหม่
บทที่2 บทบัญญัติว่าด้วย “ข้อความเบื้องต้น” แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บทที่3 บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”บรรพ 1หลักทั่วไป”
บทที่4 บทบัญญัติที่เป็นเนื้อหาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และเนื้อหาสาระของตำราเล่มนี้
บทที่5 – บทที่15 ลักษณะ 1 ประธานแห่งสิทธิ หมวด 1 ว่าด้วยบุคคลธรรมดา
บทที่16 – บทที่18 หมวด 2 นิติบุคคล
บทที่19 – บทที่21 ลักษณะ 2 วัตถุแห่งสิทธิ หมวด 1 ว่าด้วยทรัพย์
บทที่22 – บทที่23 หมวด 2 ว่าด้วยทรัพยสิทธิ
บทที่24 ลักษณะ 3 เครื่องมือผูกนิติสัมพันธ์ : นิติกรรม
บทที่ 25 สัญญา

รายละเอียด
⭐️รหัสสินค้า
: 9786162694660
⭐️ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. คณิต  ณ นคร
⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง
⭐️น้ำหนัก : 1000 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 456
⭐️ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2559