Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Original price was: ฿ 200.00.Current price is: ฿ 180.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 กรัม
ขนาด 26 × 18 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์ ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี

รหัสสินค้า

9786165811279

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

240

พิมพ์ครั้งที่

4 : พฤษภาคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

🥑 ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี
🥑 รหัสสินค้า : 9786165811279

บทคัดย่อ/สารบัญ
• กฎหมายลิขสิทธิ์
• สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
• เครื่องหมายการค้า
• การออกแบบผลิตภัณฑ์
• การคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม
• ความลับทางการค้า
• สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
• การคุ้มครองพันธุ์พืช
• การคุ้มครองภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย

รวมทั้งกรอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมตัวอย่างและแนวทางคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ และปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่กฎหมายมีการปรับปรุงแก้ไข อาทิ  เครื่องหมายการค้าซึ่งปัจจุบันให้การคุ้มครองเสียง เป็นต้น

*** ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันและนำบทที่ 6 จาก พ.3 มาเรียบเรียงเป็นบทที่ 7-11 ใหม่ ***