Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

฿ 162.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 g
ขนาด 26 × 18 cm
ผู้เขียน

ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี

รหัสสินค้า: 9786162698286 หมวดหมู่: , , Product ID: 3991

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
• กฎหมายลิขสิทธิ์
• สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
• เครื่องหมายการค้า
• การออกแบบผลิตภัณฑ์
• การคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม
• ความลับทางการค้า
• สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
• การคุ้มครองพันธุ์พืช
• การคุ้มครองภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย

รวมทั้งกรอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมตัวอย่างและแนวทางคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ และปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่กฎหมายมีการปรับปรุงแก้ไข อาทิ  เครื่องหมายการค้าซึ่งปัจจุบันให้การคุ้มครองเสียง เป็นต้น

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
รหัสสินค้า : 9786162698286
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2562