Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความรู้ทั่วไปและหลักการพื้นฐานทางกฎหมาย

Original price was: ฿ 260.00.Current price is: ฿ 234.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 650 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165810715

จำนวนหน้า

300

พิมพ์ครั้งที่

2 : ตุลาคม 2564

รหัสสินค้า: 9786165810715 หมวดหมู่: , , Product ID: 31686

คำอธิบาย

📌ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
📌รหัสสินค้า : 9786165810715

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความเป็นมา ความหมายของกฎหมาย
บทที่ 2
ลักษณะและประเภทของกฎหมาย
บทที่ 3
ระบบกฎหมายและบ่อเกิดของกฎหมาย
บทที่ 4
ลำดับ/ศักดิ์ของกฎหมายและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
บทที่ 5
สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ อำนาจ ความรับผิด
บทที่ 6
กฎหมายมหาชน
บทที่ 7
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
บทที่ 8
ความรู้ทั่วไปด้านกระบวนการยุติธรรม
บทที่ 9
การใช้และการตีความกฎหมาย
บทที่ 10
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บทที่ 11
คำแนะนำสำหรับการเรียนนิติศาสตร์
บทที่ 12
การตอบข้อสอบกฎหมาย
พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขคำอธิบายการคิดอัตราดอกเบี้ย มาตรา7 ป.พ.พ.