Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

฿ 180.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

รหัสสินค้า

9786165811545

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

232

พิมพ์ครั้งที่

29 กรกฎาคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥑 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
🥑 รหัสสินค้า:
9786165811545

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ข้อความเบื้องต้น

⭐️บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และ กฎหมาย
⭐️บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย
⭐️บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย
⭐️บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย
⭐️บทที่ 5 ประเภทของบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร
⭐️บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่นๆ
⭐️บทที่ 7 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย
📌แก้ไขเรื่องการตีความตามนัยที่ต้องเป็นเช่นนั้น และตามนัยที่เลยออกไปจากตัวบท