Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความผิดฐานทำให้แท้งลูก

฿ 66.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 170 g
ขนาด 25.5 × 18.4 cm
ผู้เขียน

ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

รหัสสินค้า

9789742038229

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

60

พิมพ์ครั้งที่

1 : มีนาคม 2564

มีสินค้าอยู่ 2

รหัสสินค้า: 9789742038229 หมวดหมู่: , Product ID: 45796

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍡ผู้เขียน: ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
🍡รหัสสินค้า: 
9789742038229

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
บททั่วไป
บทที่ ๒ หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก
บทที่ ๓ ทำให้หญิงแท้งลูก
บทที่ ๔ เหตุยกเว้นความผิด
บทที่ ๕ ข้อพิจารณาอื่น ๆ
บทที่ ๖ ข้อสังเกตเกี่ยวกับทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายทำแท้ง
ภาคผนวก
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
– คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๖๓
– ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘