Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ความผิดฐานทำให้แท้งลูก

฿ 66.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 170 g
ขนาด 25.5 × 18.4 cm
ผู้เขียน

ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

รหัสสินค้า: 9789742038229 หมวดหมู่: , Product ID: 45796

รายละเอียดเพิ่มเติม

🌖 บทคัดย่อ/สารบัญ 🌖
🌖 บทที่ ๑
บททั่วไป
🌖 บทที่ ๒ หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก
🌖 บทที่ ๓ ทำให้หญิงแท้งลูก
🌖 บทที่ ๔ เหตุยกเว้นความผิด
🌖 บทที่ ๕ ข้อพิจารณาอื่น ๆ
🌖 บทที่ ๖ ข้อสังเกตเกี่ยวกับทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายทำแท้ง
🌖 ภาคผนวก
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
– คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๖๓
– ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘

⭐️ รายละเอียด ⭐️
⭐️ รหัสสินค้า : 9789742038229
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 170 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 60 หน้า
⭐️ ขนาด : 18.4 x 25.5 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564