Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คดี ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ขายฝาก และการขายฝาก

฿ 475.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1020 กรัม
ขนาด 25.5 × 18.4 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742037994 หมวดหมู่: , , Product ID: 47599

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
💧 หมวด ๑ สัญญาซื้อขาย
บทที่ ๑
ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย (มาตรา ๔๕๓)
บทที่ ๒
ประเภทของนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
บทที่ ๓
แบบและหลักเกณฑ์การทำสัญญาซื้อขาย (มาตรา ๔๕๖)
บทที่ ๔
หน้าที่ ความรับผิดและสิทธิของผู้ขาย
บทที่ ๕
หน้าที่ของผู้ซื้อ
บทที่ ๖
การซื้อขายเฉพาะอย่าง
💧 หมวด ๒ สัญญาแลกเปลี่ยน (มาตรา ๕๑๘-๕๒๐)
บทที่ ๗
ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาแลกเปลี่ยน
💧 หมวด ๓ สัญญาให้ (มาตรา ๕๒๑-๕๓๖)
บทที่ ๘
ลักษณะสำคัญของสัญญาการให้
🍒 ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9789742037994
จำนวนหน้า : 620 หน้า
ขนาด : 18.4 x 25.5 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,020 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2564