Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คดีฟ้องออนไลน์ ซื้อขายออนไลน์

฿ 285.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 530 g
ขนาด 26 × 18.6 cm
ผู้เขียน

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

รหัสสินค้า

9789742038762

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

312

พิมพ์ครั้งที่

1 : สิงหาคม 2565

รหัสสินค้า: 9789742038762 หมวดหมู่: , Product ID: 68387

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍦 ผู้เขียน: สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🍦 รหัสสินค้า: 9789742038762

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
สัญญา
บทที่ ๒
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ขาย
บทที่ ๓
สิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อ
บทที่ ๔
ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ
บทที่ ๕
ขั้นตอนการยื่นคำฟ้อง/คำร้อง คดีผู้บริโภค (การซื้อขายสินค้าออนไลน์) (e-Filing Version 3)
บทที่ ๖
คู่มือระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing Version 3) สำหรับทนายความ
บทที่ ๗
คู่มือระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing Version 3) สำหรับประชาชน
บทที่ ๘
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำคู่ความผ่านระบบ CIOS
ภาคผนวก
บรรณานุกรม