Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คดีปกครองใกล้ตัว 9 : เลื่อน ลด ปลด ย้าย

฿ 144.00

คดีปกครองใกล้ตัว 9 : เลื่อน ลด ปลด ย้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

รหัสสินค้า: 9786162694639 หมวดหมู่: , Product ID: 2719

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลอยู่พอสมควร หลายกรณีเป็นอำนาจการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่มีผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับผลกระทบโดยตรงและเกิดข้อโต้แย้งในความชอบด้วยกฎหมายในอำนาจของผู้บังคับบัญชานั้น จนเป็นข้อพิพาทโต้แย้งในศาลปกครองมากมายหลายคดี การดำเนินการต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและถูกต้องจึงต้องดูคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเป็นแนวทางปฎิบัติกันอย่างเคร่งครัด

ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
รหัสสินค้า : 9786162694639 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 196
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2559