Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คดีกรรมสิทธิ์รวม

฿ 237.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 490 กรัม
ขนาด 26 × 18.6 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

รหัสสินค้า

9789742038410

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

244

พิมพ์ครั้งที่

1 : กันยายน 2564

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742038410 หมวดหมู่: , , Product ID: 55724

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍃 ผู้เขียน: สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🍃 รหัสสินค้า: 
9789742038410

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑ หลักเกณฑ์กรรมสิทธิ์รวม
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๕๖ – ๑๓๖๖)
บทที่ ๒ ข้อเท็จจริงคดีกรรมสิทธิ์รวม และข้อสังเกต
๒.๑ กรรมสิทธิ์รวมกับมรดก
๒.๒ กรรมสิทธิ์รวมกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
๒.๓ กรรมสิทธิ์รวมกับครอบครองเป็นส่วนสัด
๒.๔ กรรมสิทธิ์รวมกับครอบครองปรปักษ์
๒.๕ กรรมสิทธิ์รวมกับภาระจำยอม
๒.๖ กรรมสิทธิ์รวมกับการซื้อขาย
๒.๗ กรรมสิทธิ์รวมกับการรังวัดสอบเขต
๒.๘ กรรมสิทธิ์รวมกับการถือกรรมสิทธิ์แทน
๒.๙ กรรมสิทธิ์รวมกับการเช่าทรัพย์
ภาคผนวก
ตัวอย่าง คำฟ้อง คำให้การ
บรรณานุกรม