Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง

฿ 380.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1200 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

รหัสสินค้า

9786164458581

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

664

พิมพ์ครั้งที่

2 : 2560

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164458581 หมวดหมู่: , Product ID: 45295

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
🍨 รหัสสินค้า:
9786164458581

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
ข้อความเบื้องต้น
🍡ภาค ๑ ข้อเท็จจริง
บทที่ ๑
ข้อเท็จจริงในคำคู่ความ
บทที่ ๒
ข้อเท็จจริงในพยานหลักฐานที่นำมาสืบ
บทที่ ๓
ข้อเท็จจริงในคำพิพากษา

🍡ภาค ๒ การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
ลักษณะ ๑ พยานหลักฐานที่ใช้วินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
บทที่ ๑ ความหมายของ “พยานหลักฐาน”
บทที่ ๒
พยานหลักฐานในสำนวน
บทที่ ๓
พยานหลักฐานที่นำสืบโดยชอบด้วยกฎหมาย
ลักษณะ ๒ ลักษณะของพยานหลักฐานแต่ละประเภท
บทที่ ๑
พยานบุคคล
บทที่ ๒
พยานเอกสาร
บทที่ ๓
พยานวัตถุ
บทที่ ๔
พยานผู้เชี่ยวชาญ
บทที่ ๕
พยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณี
ลักษณะ ๓ คุณภาพของพยานหลักฐาน
บทที่ ๑
คุณภาพที่เกี่ยวกับสภาพของพยานหลักฐาน
บทที่ ๒
คุณภาพที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคำพยานหลักฐาน
ลักษณะ ๔ การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
บทที่ ๑
การตรวจสำนวน
บทที่ ๒
การคิด
บทที่ ๓
การตัดสินใจ

🍡ภาค ๓ การแสดงเหตุผลในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
บทที่ ๑
ทางนำสืบ
บทที่ ๒
ข้อเท็จจริงที่ฟังได้ในเบื้องต้น
บทที่ ๓
ปัญหาข้อเท็จจริงที่จะต้องวินิจฉัย
บทที่ ๔
พยานหลักฐานที่ยกขึ้นวินิจฉัย
บทที่ ๕
เหตุผลที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
บทที่ ๖
เหตุผลที่ใช้ในการวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อเท็จจริง ตามภาระการพิสูจน์และมาตรฐานการพิสูจน์

🍡ภาค ๔ การชี้ขาดตัดสินคดี
บทที่ ๑
การชึ้ขาดตัดสินคดีแพ่ง
บทที่ ๒
การชี้ขาดตัดสินคดีอาญา