Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ข้อพึงระวังในการจัดทำและบริหารสัญญา

Original price was: ฿ 160.00.Current price is: ฿ 144.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ปรีชา ส่งสัมพันธ์

รหัสสินค้า

9786165810814

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

164

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤศจิกายน 2564

รหัสสินค้า: 9786165810814 หมวดหมู่: , , Product ID: 58701

คำอธิบาย

❄️ ผู้เขียน: ปรีชา ส่งสัมพันธ์
❄️ รหัสสินค้า: 9786165810814

 

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
🔸ชื่อสัญญา 🔸คู่สัญญา 🔸กิจการร่วมค้า 🔸การทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ
🔸การกำหนดราคาตามสัญญา 🔸การชำระเงิน 🔸หลักประกันสัญญา
🔸ความชำรุดบกพร่อง 🔸การโอนสิทธิตามสัญญาและการจ้างช่วง
🔸การประกันภัย 🔸มัดจำ 🔸เบี้ยปรับ
🔸เหตุสุดวิสัย 🔸การฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจ
🔸การใช้อนุญาโตตุลาการ 🔸การใช้กฎหมายบังคับกับสัญญา
🔸การเรียกค่าเสียหาย 🔸การเรียกค่าเสียหายเนื่องจากการยื่นซองประกวดราคา
🔸การเรียกค่าเสียหายกรณีชนะประกวดราคาได้แต่กลับไม่ได้เข้าทำสัญญา
🔸การบอกเลิกสัญญา 🔸การปิดอากรแสตมป์ 🔸การลงนามในสัญญา