Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ของฝากนักวิจัย

฿ 144.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 220 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ดร.ผ่องศรี เวสารัช

รหัสสินค้า: 9786162695407 หมวดหมู่: , Product ID: 4022

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ”ของฝากนักวิจัย”เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความของผู้เขียนที่ได้เขียนไว้ให้กับหนังสือพิมพ์”อินไซด์มจธ.”ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตั้งแต่ฉบับปี2549เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและตั้งใจที่จะเขียนบทความไม่ให้เป็นงานเชิงวิชาการมากนักต้องการเขียนให้อ่านสนุกเข้าใจง่ายโดยที่ข้อมูลและเนื้อหาของการเขียนบทความทุกเรื่องได้มาจากการอ่านการฟังการดูการสังเกตการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาฯลฯซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นความรู้เป็นแง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อนักคิดนักสร้างสรรค์นักประดิษฐ์นักวิจัยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ทุกคนให้คิดสร้างสรรค์พัฒนางานวิจัยต่อยอดงานการประดิษฐ์คิดค้นและมีความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องตลอดจนเพื่อส่งเสริมผลงานความคิดสร้างสรรค์ของไทยให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อสำนักพิมพ์วิญญูชนแจ้งว่าจะจัดพิมพ์หนังสือ”ของฝากนักวิจัย”ผู้เขียนจึงได้ปรับเนื้อหาบางส่วนของบางบทความให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นรวมถึงได้เขียนเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อให้เนื้อหาครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้อ่านที่สนใจมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ผ่องศรี เวสารัช
รหัสสินค้า : 9786162695407 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 220 กรัม
จำนวนหน้า : 190
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2560