Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ของกลางในคดีอาญา

฿ 171.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 390 g
ขนาด 25.7 × 18.4 cm
ผู้รวบรวม

ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง และ สุพิชญา ปราณีตพลกรัง

รหัสสินค้า

9786168314029

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

218

พิมพ์ครั้งที่

เมษายน 2565

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786168314029 หมวดหมู่: , Product ID: 62864

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍒 ผู้รวบรวม: ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง และ สุพิชญา ปราณีตพลกรัง
🍒 รหัสสินค้า: 9786168314029

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา
บทที่ ๒
การขอรับของกลางไปเก็บรักษาในระหว่างสอบสวน
บทที่ ๓
ของกลางในแง่ของวัตถุพยาน
บทที่ ๔
การริบและขอคืนของกลาง
บทที่ ๕
ข้อพิจารณากรณีอื่น ๆ
ภาคผนวก
🎯 – กฎกระทรวงกำหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓