Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเกาหลีและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวเกาหลี

฿ 171.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 กรัม
ขนาด 14.5 × 21 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

Hyun Ah Moon

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789740335993 หมวดหมู่: Product ID: 22162

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
1. การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ : ลัทธิขงจื้อกับครอบครัว
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองกับโครงสร้างใหม่ของครอบครัว
3. ความต่างขั้วของงานและครอบครัว : แรงงานกับครอบครัว
4. ความเป็นไปได้กับการแบ่งงานระหว่างเพศภายในครอบครัว
5. องค์ประกอบใหม่ของครอบครัวเกาหลีในยุคโลกาภิวัฒน์
บทสรุป : ครอบครัวกับสังคมโลกาภิวัฒน์เกาหลี

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
: Hyun Ah Moon

รหัสสินค้า : 9789740335993
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2560