Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

การเขียนคำพิพากษากับภาษาเขียน

฿ 275.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 890 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786165823319 หมวดหมู่: , Product ID: 27250

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น
๑. ลักษณะและความสำคัญของคำพิพากษา
๒. การนำคำพิพากษาไปใช้ประโยชน์
๓. แนวทางการศึกษา
ภาค ๑ ภาษาและภาษาไทย

ภาค ๒ ภาษาเขียน
บทที่ ๑
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน
บทที่ ๒ การเขียนภาษา
ภาค ๓ ภาษากฎหมาย
บทที่ ๑
คำที่เป็นภาษากฎหมาย
บทที่ ๒ การเขียนภาษากฎหมาย
ภาค ๔ การเขียนคำพิพากษา
บทที่ ๑
การเขียนรายการส่วนต้นของคำพิพากษา
บทที่ ๒ การเขียนรายการแห่งคดี
บทที่ ๓ การเขียนเหตุผลแห่งคำวินิจฉัย
บทที่ ๔ การเขียนคำชี้ขาดตัดสินคดี
บทที่ ๕ การตรวจร่างคำพิพากษา
บทที่ ๖ การอ่านคำพิพากษา
บทที่ ๗ การพิมพ์คำพิพากษาและตรวจพิสูจน์อักษร

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
รหัสสินค้า : 9786165823319
รูปแบบ :
ปกอ่อน
น้ำหนัก : 890 กรัม
จำนวนหน้า : 436 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2564