Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

การศึกษาตัวบทกฎหมายและการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น

Original price was: ฿ 100.00.Current price is: ฿ 90.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 กรัม
ขนาด 24 × 16.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล

รหัสสินค้า

9786165813846

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

112

พิมพ์ครั้งที่

1 : มิถุนายน 2567

รหัสสินค้า: 9786165813846 หมวดหมู่: , , , Product ID: 87121

คำอธิบาย

✍️ผู้เขียน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล
📝รหัสสินค้า : 
9786165813846

 

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
🌼ส่วนที่ 1 การศึกษาตัวบทกฎหมาย
ความเบื้องต้น
บทที่ 1 การพิจารณาองค์ประกอบของกฎหมาย
บทที่ 2 การพิจารณาถ้อยคำในบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
บทที่ 3 การพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายและหลักกฎหมายพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังบทบัญญัติลายลักษณ์อักษร
บทที่ 4 การพิจารณาประเภทของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
บทที่ 5 การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
บทที่ 6 การพิจารณาหลักการอันเป็นรากฐานของระบบกฎหมายต่างๆ
บทที่ 7 การพิจารณาหลักการตีความกฎหมาย
🌼ส่วนที่ 2 การเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
ความเบื้องต้น
บทที่ 1 ทำไมการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายจึงต้องเป็นแบบอัตนัย
บทที่ 2 รูปแบบของข้อสอบกฎหมาย
บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อสอบ
บทที่ 4 โครงสร้างการเขียนตอบ
บทที่ 5 บริบทอย่างอื่นในการเขียนตอบข้อสอบ
บทที่ 6 ธงคำตอบ
บทที่ 7 บทส่งท้าย
บรรณานุกรม