Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น)

฿ 171.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 330 กรัม
ขนาด 20.4 × 14.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์ ดร. มานิตย์ จุมปา

รหัสสินค้า

9789742038823

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

296

พิมพ์ครั้งที่

11 : สิงหาคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742038823 หมวดหมู่: , , Product ID: 22083

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍧 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร. มานิตย์ จุมปา
🍧 รหัสสินค้า: 9789742038823

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ
🍁ส่วนที่ ๑ วิธีการศึกษากฎหมาย
๑. เป้าหมายในการศึกษากฎหมาย
๒. การเตรียมตัวศึกษากฎหมาย
๓. การเข้าห้องเรียน
๔. การจดคำบรรยาย
๕. การอ่านหนังสือ
๖. การศึกษาแนวข้อสอบเก่า
๗. การศึกษากฎหมายควบคู่การทำกิจกรรม
🍁ส่วนที่ ๒ การตอบข้อสอบกฎหมาย
๑. ลักษณะข้อสอบทางกฎหมาย
๒. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการตอบข้อสอบกฎหมาย
๓. การตอบข้อสอบแบบบรรยาย
๔. การตอบข้อสอบแบบอุทาหรณ์ (ตุ๊กตา)
๕. การตอบข้อสอบแบบความเห็น
๖. การตอบข้อสอบในสนามสอบอื่น ๆ
🍁ส่วนที่ ๓ ตัวอย่างการใช้ชีวิตจริงในมหาวิทยาลัย และตัวอย่างจริงของการตอบข้อสอบกฎหมาย
๑. ตัวอย่างการใช้ชีวิตจริงในมหาวิทยาลัย
๒. ตัวอย่างจริงของการตอบข้อสอบกฎหมาย
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน