Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หลักการ เหตุผล และวิธีการ

฿ 112.50

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หลักการ เหตุผล และวิธีการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 350 กรัม
ขนาด 18.5 × 26 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ธรรมนิตย์ สุมันตกุล

มีสินค้าอยู่ 14

รหัสสินค้า: 9786162696817 หมวดหมู่: Product ID: 2721

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทนำ
บทที่ 1 มุมมองทางเศรษฐศาสตร์และรัฐในฐานะผู้ซื้อ
บทที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในฐานะเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ
บทที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างในทางการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 4 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายในประเทศ
บทที่ 5 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างประเทศ
บทที่ 6 หลักการในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชื่อผู้แต่ง : ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
รหัสสินค้า : 9786162696817 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
จำนวนหน้า : 144
ขนาด : 18.5 x 26  ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2561