Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

การขออนุญาตฎีกา

Original price was: ฿ 130.00.Current price is: ฿ 123.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 250 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

รหัสสินค้า

9789742038977

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

132

พิมพ์ครั้งที่

2 : มกราคม 2566

มีสินค้าอยู่ 2

รหัสสินค้า: 9789742038977 หมวดหมู่: , Product ID: 32633

คำอธิบาย

🍦ผู้เขียน: ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
🍦รหัสสินค้า: 9789742038977

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍮การขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง
ภาคผนวก
คำร้อง คำสั่ง

ตัวอย่างแนววินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความ
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
🍮การขออนุญาตฎีกาในคดียาเสพติด
ภาคผนวก
คำขอ คำสั่ง

ตัวอย่างแนววินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวกับการฎีกา
ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ การพิจารณา และมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ฎีกาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๑
🍮การขออนุญาตฎีกาในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาคผนวก
คำขอ คำสั่ง
ตัวอย่างคำสั่งอนุญาต
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
🍮ภาพรวมของการขออนุญาตฎีกา