Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฏหมายระหว่างประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศ

฿ 135.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 250 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1  สังคมมนุษย์กับกฏหมายและการเมือง
บทที่ 2 สังคมระหว่างประเทศ
บทที่ 3 ทฤษฎีหรือแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บทที่ 4 การดำเนินการทางการเมืองระหว่างประเทศ
บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างกับการเมืองระหว่างประเทศ
ฯลฯ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์
รหัสสินค้า : 9789742881290
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวนหน้า :200
ขนาด : 14.5×21 
พิมพ์ครั้งที่  :   พฤศจิกายน  
2547