Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎเกณฑ์และหลักการพื้นฐานว่าด้วยการตีความสนธิสัญญา

฿ 247.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 520 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์

รหัสสินค้า

9786164883338

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

256

พิมพ์ครั้งที่

1 : กรกฎาคม 2565

มีสินค้าอยู่ 7

รหัสสินค้า: 9786164883338 หมวดหมู่: , Product ID: 67554

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍦 ผู้เขียน: นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์
🍦 รหัสสินค้า: 9786164883338

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ข้อความคิดว่าด้วยการตีความสนธิสัญญา
บทที่ 2
บริบทเบื้องหลังและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญาของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
บทที่ 3 กฎเกณฑ์ทั่วไปในการตีความสนธิสัญญาตามข้อ 31 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
บทที่ 4 วิธีการเสริม (supplementary means) ในการตีความสนธิสัญญาตามข้อ 32 แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
บทที่ 5 การตีความสนธิสัญญาที่มีฉบับที่ถูกต้องแท้จริงในหลายภาษาตามข้อ 33 แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
บทที่ 6 วิธีการตีความสนธิสัญญานอกเหนือจากที่ปรากฎในข้อ 31-33 แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969
บรรณานุกรม
ดัชนี