Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายและแนวคำตัดสิน : องค์การการค้าโลกกับสิ่งแวดล้อม

฿ 117.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9789742888978 หมวดหมู่: , Product ID: 3420

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์ถึงที่มาของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และศึกษาแนวคำตัดสินที่เกี่ยวข้องในอดีตที่ผ่านมาของ GATT และ WTO เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตและข้อท้าทายของไทย ณ ปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกอย่างมาก ควรจะเตรียมแนวทางในการรับมือและแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรร่วมของโลกที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญและได้รับความสนใจจากเวทีโลกอย่างไร ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและเห็นว่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรร่วมของโลกไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป และในฐานะประชาคมโลก เราทุกคนต้องให้ความสำคัญและสนใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรร่วมของโลก เพื่ออนุชนรุ่นหลังของเราจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและทรัพยากรร่วมของโลกที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับมาตรฐานการครองชีพที่ดีตลอดไป

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
รหัสสินค้า : 9789742888978 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2553