Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

฿ 432.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1300 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

รหัสสินค้า

9786165810869

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

504

พิมพ์ครั้งที่

8 : พฤศจิกายน 2564

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥑 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
🥑 รหัสสินค้า: 
9786165810869

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
1. ความเบื้องต้น
2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน
3. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
4. กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
5. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
ภาคผนวก
📌พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเรื่องดอกเบี้ยตาม ป.พ.พ., การส่งเงินสมทบประกันสังคม, เพิ่มฎีกา