Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายแรงงาน

฿ 396.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ

รหัสสินค้า

9786165811934

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

470

พิมพ์ครั้งที่

30 : ตุลาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
📌 รหัสสินค้า: 9786165811934

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
ส่วนที่ 1
กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน
ส่วนที่ 2 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ส่วนที่ 3 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
ส่วนที่ 4 กฎหมายเงินทดแทน
ส่วนที่ 5 กฎหมายประกันสังคม
ส่วนที่ 6 กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
📌พิมพ์ครั้งที่ 30 เพิ่มฎีกา ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน