Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล

฿ 144.00

กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 270 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ

รหัสสินค้า:  9786162695742  หมวดหมู่: Product ID: 2844

รายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีมากมายหลายฉบับ ทำให้นายจ้างและลูกจ้างต่างสับสนว่าจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะไม่ล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิของแต่ละฝ่ายและทำงายแรงงานสัมพันธ์อันดี หนังสือเล่มนี้ได้เสนอหลักการ ข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการจ้างและการทำงาน บทที่ 1 อำนาจของนายจ้างในการบริหารงานบุคคล บทที่ 2 การจัดทำเอกสารการจ้าง บทที่ 3 การโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้าง บทที่ 4 การกำหนดวินัย โทษทางวินัย และการใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง บทที่ 5 การตักเตือนลูกจ้าง บทที่ 6 การลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ บทที่ 7 คดีอุทาหรณ์

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162695742 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 270 กรัม
จำนวนหน้า : 226
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 13 : (แก้ไขเพิ่มเติม)